16 May

Green Day tại The Ocean Villas

Tập thể nhân viên The Ocean Villas đã cùng nhau dành ra hơn 2 giờ đồng hồ dọn sạch bãi biển. Để nâng cao
16 May

Fundraising Events: Run for the Heart 2022 & Scar of Life 2022

1. Run for the Heart 2022: The Charity Run for the Heart in Ho Chi Minh City, organized annually by Gamuda Land and VinaCapital